Anthony Thomas record
YearSchoolWonLostTitle
2018Waldron 12 12  
2019Waldron 16 7