Thomas Smith record
YearSchoolWonLostTitle
2015Lighthouse CPA 17 7  sectional
2016Lighthouse CPA 17 8  sectional
2017Lighthouse CPA 18 7  sectional
2018Lighthouse CPA 14 11